Sản phẩm chính hãng

BÁNH XE (WHEEL SET)

Bánh Reynolds Assault 2017

 

XE ĐẠP 16 - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU REYNOLDS TẠI VIỆT NAM

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

2. 1 bộ gôm dùng cho niềng carbon (4 cục)

3. Bộ ty Reynolds

4. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

 

Bánh Reynolds Assault 2017

MUA NGAY

22,000,000 Đ

24,000,000 Đ

-8.33%
So sánh với...
Bánh Reynolds Strike 2017

XE ĐẠP 16 - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU REYNOLDS TẠI VIỆT NAM

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 220.000

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

2. 1 bộ gôm dùng cho niềng carbon (4 cục)

3. Bộ ty Reynolds

4. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

Bánh Reynolds Strike 2017

MUA NGAY

23,000,000 Đ

25,000,000 Đ

-8%
So sánh với...
REYNOLDS AERO 46

XE ĐẠP 16 - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU REYNOLDS TẠI VIỆT NAM

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 220.000

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

2. 1 bộ gôm dùng cho niềng carbon (4 cục)

3. Bộ ty Reynolds

4. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

REYNOLDS AERO 46

MUA NGAY

27,000,000 Đ

31,000,000 Đ

-12.9%
So sánh với...
REYNOLDS AERO 58

XE ĐẠP 16 - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU REYNOLDS TẠI VIỆT NAM

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 220.000

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

2. 1 bộ gôm dùng cho niềng carbon (4 cục)

3. Bộ ty Reynolds

4. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

REYNOLDS AERO 58

MUA NGAY

29,000,000 Đ

33,000,000 Đ

-12.12%
So sánh với...
BÁNH ZIPP 454 NSW (CLINCHER)

XE ĐẠP 16 - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU ZIPP TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. 1 bộ gôm dùng cho niềng carbon (4 cục)

 

3. Bộ ty ZIPP Titan

 

4. Bộ túi bánh

 

5. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

BÁNH ZIPP 454 NSW (CLINCHER)

MUA NGAY

Đ

Đ

-100%
So sánh với...
BÁNH ZIPP 4O4 NSW (CLINCHER)

XE ĐẠP 16 - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU ZIPP TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. 1 bộ gôm dùng cho niềng carbon (4 cục)

 

3. Bộ ty ZIPP Titan

 

4. Bộ túi bánh

 

5. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

BÁNH ZIPP 4O4 NSW (CLINCHER)

MUA NGAY

Đ

Đ

-100%
So sánh với...
BÁNH ZIPP 3O3 NSW (CLINCHER)

XE ĐẠP 16 - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU ZIPP TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. 1 bộ gôm dùng cho niềng carbon (4 cục)

 

3. Bộ ty ZIPP Titan

 

4. Bộ túi bánh

 

5. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

BÁNH ZIPP 3O3 NSW (CLINCHER)

MUA NGAY

Đ

Đ

-100%
So sánh với...
BÁNH ZIPP 303 FIRECREST (CLINCHER)

XE ĐẠP 16 - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU ZIPP TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. 1 bộ gôm dùng cho niềng carbon (4 cục)

 

3. Bộ ty ZIPP

 

4. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

BÁNH ZIPP 303 FIRECREST (CLINCHER)

MUA NGAY

39,000,000 Đ

42,000,000 Đ

-7.14%
So sánh với...
BÁNH ZIPP 404 FIRECREST (CLINCHER)

XE ĐẠP 16 - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU ZIPP TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. 1 bộ gôm dùng cho niềng carbon (4 cục)

 

3. Bộ ty ZIPP

 

4. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

BÁNH ZIPP 404 FIRECREST (CLINCHER)

MUA NGAY

39,000,000 Đ

42,000,000 Đ

-7.14%
So sánh với...
BÁNH CORIMA 47MM (CLINCHER)

XE ĐẠP 16 - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU CORIMA TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. 1 bộ gôm CORIMA dùng cho niềng carbon (4 cục)

 

3. Bộ ty

 

4. Bộ túi bánh

 

5. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

 

BÁNH CORIMA 47MM (CLINCHER)

MUA NGAY

30,000,000 Đ

35,000,000 Đ

-14.29%
So sánh với...
BÁNH CORIMA

XE ĐẠP 16 - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU CORIMA TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. 1 bộ gôm CORIMA dùng cho niềng carbon (4 cục)

 

3. Bộ ty

 

4. Bộ túi bánh

 

5. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

 

BÁNH CORIMA "S" 47MM (CLINCHER)

MUA NGAY

35,000,000 Đ

40,000,000 Đ

-12.5%
So sánh với...
BÁNH ROLF PRIMA VINGO RS

XE ĐẠP 16 - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU ROLF PRIMA TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

MADE IN USA

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. Bộ ty ROLF PRIMA

 

3. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

 

BÁNH ROLF PRIMA VINGO RS

MUA NGAY

19,000,000 Đ

19,000,000 Đ

0%
So sánh với...
BÁNH ROLF PRIMA ARES 4 (CLINCHER)

XE ĐẠP 16 - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU ROLF PRIMA TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

MADE IN USA

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. Bộ gôm carbon bánh trước và sau

 

3. Bộ ty ROLF PRIMA

 

4. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

 

BÁNH ROLF PRIMA ARES 4 (CLINCHER)

MUA NGAY

40,000,000 Đ

40,000,000 Đ

0%
So sánh với...
BÁNH ROLF PRIMA ARES 4 ES (CLINCHER)

XE ĐẠP 16 - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU ROLF PRIMA TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

MADE IN USA

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. Bộ gôm carbon bánh trước và sau

 

3. Bộ ty ROLF PRIMA

 

4. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

 

BÁNH ROLF PRIMA ARES 4 ES (CLINCHER)

MUA NGAY

36,000,000 Đ

36,000,000 Đ

0%
So sánh với...
BÁNH ROLF PRIMA ARES 6 ES (CLINCHER)

XE ĐẠP 16 - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH HÃNG THƯƠNG HIỆU ROLF PRIMA TẠI VIỆT NAM

 

Bảo hành 1 năm theo chế độ 1 đổi 1

 

MADE IN USA

 

QUÀ TẶNG KHI MUA XE

Tặng 2 Ruột Maxxis Ultralight trị giá 170.000

 

SẢN PHẨM GỒM

1. Bộ bánh trước và sau

 

2. Bộ gôm carbon bánh trước và sau

 

3. Bộ ty ROLF PRIMA

 

4. Phiếu bảo hành chính hãng 1 năm

 

BÁNH ROLF PRIMA ARES 6 ES (CLINCHER)

MUA NGAY

38,000,000 Đ

38,000,000 Đ

0%
So sánh với...

Review, đập hộp, xem nhanh tin tức liên quan